TSF704 ที่ใส่ยากันยุง เต่า
280.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ที่ใส่ยากันยุง รูปเต่า

นอกจากกันยุงแล้ว ยังตกแต่งสวน บ้านให้สวยงามอีกด้วย

ค่าส่งที่แจ้งในระบบคือส่งแบบไปรษณีย์ไทย แบบธรรมดา น้ำหนักสินค้าเกิน 2 กิโลกรัมส่งแบบลงทะเบียนไม่ได้

ถ้าลูกค้าต้องการให้ส่งแบบขนส่ง จะถูกและปลอดภัยกว่า กรุณาติดต่อร้านค้า เพื่อเปลียนแปลงการขนส่ง 081-570-4601